Terms

 

 • Generellt
 • webbokningsystemet på www.mrcap.com är endast ett digitalt verktyg för enskilda

MrCAP bolag som ingår i MrCAP´s franchisesystem. Med Vi eller MrCAP avses Ovon AB eller, om det följer av sammanhanget, det bolag som driver den MrCAP-anläggning som valts som leverantör av reserverad behandling. Det är det bolag som driver aktuell MrCAP-anläggning som ensamt ansvarar för leveransen och utförandet därav och övriga villkor mellan MrCAP-anläggning och kund. 

 • MrCAP-anläggningen reserverar sig för tekniska problem som ligger utanför dess kontroll samt förbehåller sig rätten att på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning.
 • När du bekräftat din bokning har du godkänt dessa villkor och att du själv är ansvarig för att kontrollera och informera dig om förändringar av villkoren. MrCAP förbehåller sig rätten att utan särskild anmodan ändra villkoren när detta bedöms nödvändigt. Du är alltid ansvarig att följa villkoren enligt dess senaste lydelse.
 • I övrigt gäller svenska lagar och förordningar.

 

 

 • Betalning
 • Vi samarbetar med Ecster som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
 • I samarbete med Ecster erbjuder vi faktura, delbetalning, kortbetalning och Swish genom e-handelskassan Ecster Pay. 
 • Genom att använda kassan godkänner du Ecster Pays användarvillkor. Genom att klicka på "Genomför köp" accepterar du betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.
 • Hantering av all information i Ecster Pay sker krypterad med SSL.
 • Du har möjlighet att delbetala - Villkor för delbetalning
 • Du har möjlighet att betala via faktura - Fakturavillkor
 • Vi erbjuder kortbetalning med Visa, Mastercard och Maestro - Villkor för kortbetalning. Ingen avgift tillkommer för betalning med kort.
 • Priser
 • Angivna priser i MrCAP’s webbokningssystem inkluderar moms.
 • Samtliga priser i MrCAP’s webbokningssystem är fastställda.
 • I extraordinära fall kan det förekomma förändringar i pris på behandlingar där fast pris angetts. Detta om bokad behandling inte räcker för att uppnå ett fullgott resultat på aktuellt fordon som omfattas av bokningen. MrCAP ska i detta fall kontakta kunden innan behandling utförs.

 

 • Bokning och avbokning
 • Kund kan boka en MrCAP behandlingar hos licensierade MrCAP bolag, även kallat MrCAP-anläggning.
 • Minimumålder för att boka en MrCAP behandling i webbokningssystemet på www.mrcap.com

är 18 år.

 • När du som kund väljer att bekräfta din bokning är din bokning bindande.
 • En bokning kan avbokas utan debitering fram till dess att det återstår 24h till bokad tid. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp som fullgjorts. För behandling som avbokas senare än 24 timmar före behandlingstid debiteras kunden 10% av bruttopriset för bokade behandlingar. Debiteringen baseras på angivna priser. Minimumdebitering är 400kr inklusive moms.
 • Vid kontakt med berörd MrCAP-anläggning angående din bokning är det endast du som beställare som har rätt att ändra din bokning. Var god ha din bokningsbekräftelse till hands vid kontakt.
 • En MrCAP-anläggning har en ovillkorad rätt att tacka nej till bokad behandling.
 • Vid händelse av strejk, blockad eller annan sådan omständighet, varöver parterna inte råder, såsom krig, upplopp, avbrott i den allmänna samfärdseln, eldsvåda, explosion eller myn­dighetsingripande, fritager kund, MrCAP bolag och MrCAP från såväl fullgörande av skyldigheter, i den mån de inte kan fullgöras utan onormalt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd för sålunda bristande av ingångna överenskommelser, såväl muntliga som skriftliga.

 

 • Personuppgifter
 • Alla uppgifter och personlig information som du lämnar vid bokning av behandling behandlas och är konfidentiella i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25maj 2018. De personuppgifter som MrCAP lagrar i kundregistret är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och information om kundens fordon samt utförda behandlingar. Personuppgifterna sparas i syfte att kunna kontakta kunden angående bokning av behandling, pågående behandling, leverans av bil efter behandling eller andra frågor i anslutning till det nämnda. Personuppgifterna kan komma att användas för marknadskommunikation. Personuppgifterna är endast tillgängliga för MrCAP samt vald MrCAP-anläggning och kommer inte att delas med annan part. Uppgifterna sparas så länge du är kund. Du har rätt att inspektera, ändra eller ta bort information om dig och få svar inom 30 dagar i elektroniskt format. Genom att acceptera villkoren för bokning av behandling accepterar du ovanstående och godkänner att dina uppgifter lagras i kundregistret.

 

 • Kundens ansvar
 • Som kund är du ansvarig för att ta del av bokningsvillkoren innan du bekräftar din bokning.
 • Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit bekräftelse på din bokning via e-post inom 24h eller nästkommande vardag. Om du inte fått en bekräftelse ber vi dig kontakta din valda MrCAP-anläggning omgående.
 • Som kund är du ansvarig för att korrekt e-postadress och telefonnummer uppges samt att ta del av samtlig information framförd till dig. Vi och vald MrCAP-anläggning ansvarar ej för följderna av felaktigt lämnade uppgifter och/eller om ditt spam-filter och/eller undermappar sorterar bort e-post vi skickar till dig.
 • Som kund är du ansvarig för att upplysa om viktig information gällande ditt fordon som kan vara avgörande för behandlingens resultat, såsom slitage och skador på fordonets kaross eller i bilens interiör.
 • Som kund är du ansvarig att påtala eventuell brist omedelbart när bristen blivit känd.

 

 • Anmärkning på utförd behandling
 • Vid brist ska kunden vända sig till vald MrCAP-anläggning där behandlingen har utförts.
 • En brist ska påtalas omedelbart efter att den har upptäckts. Kund som har utrustat sin bil med MrCAP´s behandling MasterTreatment eller FormulaU har erhållit ett särskilt Garantiprogram av vald MrCAP-anläggning där särskilda villkor framgår.
 • Vid missnöje med hanteringen av brist hos vald MrCAP-anläggning kan kunden skriftligt meddela sitt missnöje till MrCAP via e-post till info@mrcap.com. Kundens fråga kommer att hanteras av MrCAP inom 36h från den dag meddelandet mottagits.